Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering staat gepland voor donderdag 17 mei 2018. Noteer alvast deze datum in uw agenda. Te zijner tijd ontvangt u een uitnodiging en agenda.